Laman

Sabtu, 05 Juni 2010

Yang mengelilingi Surga dan Neraka

Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci,
sedangkan neraka dikelilingi dengan berbagai macam syahwat
(HR. Muslim)

Kamis, 03 Juni 2010

segolongan umat

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yagn mungkar .. ( QS. 3 : 104 )

Cukup Allah sebagai saksi

Dialah yang mengutus rasul Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi (Qs 48 : 28)

Boleh Iri pada ..

Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal : .. ( salah satunya adalah kepada) seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya .. ( HR. Al-Bukhari)

Orang yang keneraka Hawiyah

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikannya), maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah ( QS. al-qari'ah : 8-9 )